Polityka prywatności i informacja RODO

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Armen Mnatsakanyan z siedzibą w Chrzanowie, przy ul. Wojska Polskiego 2A, NIP: 6282116603 adres do korespondencji: 32-500 Chrzanów, ulica Wojska Polskiego 2A, tel. 505028247, e-mail [email protected]

Polityka Prywatności

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zrachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”
   
 4. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 9. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.merinails.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

RODO

Firma Armen Mnatsakanyan szanuje i przestrzega prawa Użytkowników do prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług www.merinails.pl poprzez Serwis. Chcieliśmy zawiadomić Panią/Pana jako naszego klienta, że dostosowaliśmy nasze rozwiązania techniczne i organizacyjne do RODO i jednocześnie przekazać Państwu informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, dlatego, że zawarliśmy umowę lub pozostajemy w kontakcie w związku z charakterem prowadzonej przez nas działalności gospodarczej (np. w związku z zamiarem zawarcia umowy/dostawy, wykonywaniem uprawnień z tytułu rękojmi, procedur związanych z obsługą roszczeń w zw. z umową) co na gruncie RODO stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w ich przetwarzaniu lub też dlatego, że posiadamy Pani/Pana zgodę.
 2. Pani/Pana dane osobowe są u nas bezpieczne, udostępniamy je wyłącznie swoim zaufanym podwykonawcom oraz partnerom, w ramach prowadzonej przez Armen Mnatsakanyan działalności gospodarczej, w tym w celu zawarcia umowy lub wykonania umowy, która już została zawarta, tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, finansowe, księgowe, prawne, doradcze, marketingowe, pocztowe itp. oraz podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe pozostaną u nas do czasu wykonania umowy, a po jej wykonaniu do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od nas, jako Administratora Pani/Pana danych osobowych prawo:
  1. żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. przeniesienia danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie nam Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale wyjaśniamy, że bez Pani/Pana danych wykonanie usługi/dostawy może okazać się niemożliwe lub utrudnione.
 6. Serwery, z których korzystamy zlokalizowane są na terenie EOG, nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie są u nas profilowane, zatem nie podejmujemy żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiałe